12 окт. 2010 г.Küsimusaed
1) Kui palju teoste truboduuri säilinud?
a) 250 b) 400 c) 2500
2) Kus on ilmusid esimesed truboduurid?
a)Itaаlia b)Eesti c)Prantsusmaa
3) Mis truboduur pidanuki tehta?
a) Mängida peale kahte muusikalised instrumentidele b) Oskama hobune üle sõida c) Оmama hästi mälu
4)Mis rajanud truboduurid?
a) Kurtualine püüet b) muusikaline instrument c) oksitanste keel
5) Miline keel oli peamine truboduuri keel?
a)Provansaalne b)Oksitanste c)Рrantslane
6)Mitmeks liikide võib jagama strofika?
a) 5 b) 500 kuni 1000 c) 3

Комментариев нет:

Отправить комментарий